Pin it
rojstna hiša simona gregorčiča

avtorica Mima Suhadolc
naročnik Tolminski muzej leto projekta 2006 leto izvedbe 2007 lokacija Vrsno pri Kobaridu
fotografije Miran KambičRojstna hiša pesnika Simona Gregorčiča je značilna kobariška hiša, v kateri je bila že leta 1955 urejena spominska soba. Leta 1966 se je prenove celoviteje lotil Janez Suhadolc. V štiridesetih letih ki so prenovi sledila, je bilo v hiši izvedenih več neustreznih posegov, med katerimi je bila najbolj problematična izdelava nove etažne plošče nad nadstropjem. Zadnja prenova je z odstranitvijo zgornje etaže prostorom povrnila značaj posvečenosti. Nastali volumen pod dvokapno streho z majhnimi okenskimi odprtinami spominja na sakralni objekt, v katerem je predstavljeno življenje in delo Simona Gregorčiča. Pritličje je posvečeno bivanjski tematiki s prikazom etnografske zbirke iz časa pesnikovega življenja. Prikaz pesnikovega življenja je zasnovan kot časovna črta, okrog katere so nanizani dogodki, povezani s pesnikom, ter sočasna pomembna družbena dogajanja v svetu. Namesto klasičnih opisov so navedena zgolj dejstva, zgodbo pa si vsak gledalec pripoveduje sam.

1
2
3
4
5
6
Air d.o.o.
© 2021 Air d.o.o., vse pravice pridržane.
Air d.o.o., Tržaška 12, 1000 Ljubljana, info@air-arhitekti.si