Pin it
večstanovanjski bloki struževo

avtorja Jože Peterkoč, Mima Suhadolc
naročnik Mestna občina Kranj leto projekta 2008 lokacija Struževo pri Kranju
vizualizacije Sergej MostnarSocialna stanovanjska gradnja v Struževem pri Kranju se navezuje na predhodno izdelano urbanistično zasnovo, ki predvideva tri vzdolžne stanovanjske bloke s prečno enokapno streho, od katerih je spodnji že zgrajen. Rešitev predvideva organsko umestitev dveh višje ležečih blokov v linijah vzporednih s strmim pobočjem. Iz urbanistične zasnove izhajajoč podolgovat tloris je rahlo zalomljen, bloka pa sta medsebojno tudi višinsko zamaknjena. Na ta način je dosežena optimalna osončenost stanovanj, s horizontalnimi in višinskimi odmiki pa tudi večja zasebnost stanovalcev. Vogalna, večja stanovanja so dvostransko orientirana, srednja, manjša pa v smeri optimalne osončenosti. V dnevnih prostorih vseh stanovanj so predvidene odprte lože.

1
2
3
4
5
6
7
Air d.o.o.
© 2021 Air d.o.o., vse pravice pridržane.
Air d.o.o., Tržaška 12, 1000 Ljubljana, info@air-arhitekti.si