Pin it
hiša na dolenjskem

avtor Jože Peterkoč
sodelavka Urška Dežman naročnik zasebni leto projekta 2009 lokacija Podgozd, Dolenjska uporabna površina 278m2
vizualizacija Sergej MostnarHiša je umeščena na obrobje vasi Podgozd na planoti nad naseljem Dvor na Dolenjskem. Lokacijo karakterizira predvsem naravno okolje pašnikov, gozdnih robov ter v daljavi pobočja okolških vinorodnih in gozdnatih gričev. Zasnova v urbanističnem pogledu nadaljuje obstoječo strukturo vaške tipologije. Umestitev na polici vaškega robu je v korelaciji z sosednjimi gospodarskimi objekti ter predvsem naravnim okoljem, stavba je pozicionirana na zemljišče na način, ki bo ohranil vse pomembne vaške vedute.
Zasnova predvideva enostanovanjski objekt z bivalnimi prostori v pritličju, spalnim delom v mansardi ter servisnimi prostori z garažo pod terenom. Tlorisna organizacija objekta določa orientiranost dnevnih prostorov proti naravnemu okolju, kjer je parter dnevnega prostora podaljšan v zunanjo pokrito teraso, ki lebdi nad obstoječim terenom. Vzdolžno nanizani prostori mansarde so povezani z galerijskim hodnikom ter odprtim stopniščem, ki vizuelno povezujeta odprto pritličje ter mansardo. Volumen objekta je zaključen z asimetrično dvokapno streho, prevzeto po ruralnem arhetipu.
Oblikovanje zunanjosti je na sodoben način prilagojeno vaški tipologiji ter se predvsem v izboru materila navezuje na sosednjo strukturo vaških kozolcev. Zunanji ovoj objekta je predviden iz lesenih letvic, oblikovan kot kontinuirana monokromatska lupina, ki bo vpeta med obstoječo grajeno strukturo naselja. Fasade objekta so oblikovane po principu podaljšanih okenskih odprtin - lin, ki so v določenih primerih celo zapognjene preko vogala oziroma strehe zgradbe. Odprtine selekcionirano kadrirajo poglede v naravno okolje, izjemo predstavlja jugozahodna fasada, kjer se objekt po celotni višini odpre proti naravi. 

1
2
3
4
5
6
Air d.o.o.
© 2021 Air d.o.o., vse pravice pridržane.
Air d.o.o., Tržaška 12, 1000 Ljubljana, info@air-arhitekti.si