Pin it
hiša na orlah

avtor Jože Peterkoč
naročnik zasebni leto projekta 2005 leto izvedbe 2008 lokacija Orle, Ljubljana uporabna površina 222 m2
fotografije Matej LozarStanovanjska hiša je umeščena v vaško okolje predmestja Ljubljane. Locirana je na strmo pobočje, obkroženo z zazidavo prostostoječih objektov iz različnih časovnih obdobij.  Koncept zasnove sta narekovala sama lokacija objekta na strmem pobočju ter ruralno okolje. Zasnova tako prevzema arhetipski ruralni volumen, prilagojen sodobnim stanovanjskim potrebam, ter terenu - lokaciji. Objekt je zasnovan kot enodružinska stanovanjska hiša z enotnim - kompaktnim volumnom, s kontinuiranim ovojem, ki iz strehe preide v fasade objekta. Kontrast osnovnemu kontinuiranemu plašču predstavlja vhodni del objekta s stopniščem, delovno sobo in servisi, ki predstavlja bazo - podporo osnovnemu volumnu. Geometrija značilnega volumna je v smeri proti strmini v prerezu zagibana vzporedno z naklonom terena. Z zagibom ovoja objekta smo ustregli investitorjevi želji po odprtem nadstrešku za vozila.  V notranjosti klančina predstavlja nadaljevanje značilnega zunananjega prostora – krajine v bivalni del objekta ter hkrati poveže dnevni prostor pritličja z galerijskim delom mansarde.  Zunanjost objekta je pretežno odprta v smeri pogledov proti naravnemu okolju. Zunanji ovoj je oblikovan iz enotnega ˝luskinastega˝ materiala, izjemo predstavlja vhodni volumen, ki je zasnovan iz monolitnega materiala, kontrastno glede na celoto.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Air d.o.o.
© 2021 Air d.o.o., vse pravice pridržane.
Air d.o.o., Tržaška 12, 1000 Ljubljana, info@air-arhitekti.si