Pin it
hiše na jurčkovi

avtor Jože Peterkoč

naročnik ab hiše d.o.o. leto projekta 2007 leto izvedbe 2009 vrednost investicije 1.200.000 € lokacija Jurčkova cesta, Ljubljana
uporabna površina 608 m2

fotografije Bogdan Zupan, Drago BacUrbanistična regulativa je zemljišče za več kot polovico omejila s predpisano mejo zazidljivosti. Parcela je tako razdeljena v vzporedne programske pasove. V prvem predelu ob mestni ulici je predvidena zelena površina. V naslednjem pasu je predvidena površina namenjena parkirišču. Preostali del zemljišča je namenjen nizu strnjene stanovanjske zazidave treh enodružinskih hiš. Geometrija zasnove vrstnih objektov se s pahljačasto zasnovo tlorisov prilagaja geometriji parcelnih mej ter sledi predpisani gradbeni liniji. Hiše so zasnovane kot majhni prizmatični ˝kristali˝, ki so v pritličju povezani s pravilnim volumnom pomožnih prostorov. Poljavni - zaprti predel objektov je namenjen vhodnemu delu, ki se nato v  internem - dvoriščnem predelu nadaljuje v vmesne ozelenjene atrije. Objekti so zasnovani kot kompaktni volumni s kontinuiranim fasadnim ovojem, ki preide v prizmatično streho. Notranja organizacija je členjena po vertikali. Vertikalna komunikacija med nadstropji je predvidena z vertikalnimi atriji, ki skupaj z odprtim stopniščem poveže objekt od pritličja do mansarde. Zunanjost objektov je oblikovana s svobodno kompozicijo fasadnih odprtin, ki so pretežno orientirane v smeri kvalitetnejših pogledov. Z navzkrižno usmerjenostjo naklona streh objektov je zmanjšan vpliv medsebojne osenčenosti med objekti ter zmanjšan vpliv osenčenosti vmesnih dvorišč.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Air d.o.o.
© 2021 Air d.o.o., vse pravice pridržane.
Air d.o.o., Tržaška 12, 1000 Ljubljana, info@air-arhitekti.si