Pin it
multipa

avtor Jože Peterkoč
naročnik Borger d.o.o. leto projekta 2001 leto izvedbe 2003 vrednost investicije 593.00 € uporabna površina 952 m2
fotografije Bogdan ZupanObjekt je umeščen neposredno ob Jurčkovi cesti v Ljubljani, eni od intenzivneje razvijajočih se mestnih vpadnic, v tipično prostorsko heterogeno predmestno okolje.
Vsebina objekta je namenjena poslovnim prostorom - pisarnam, garaži za manjša dostavna vozila ter razstavno prodajnemu salonu osebnih vozil.Težnja po avtomobilistični vsebini določenih segmentov stavbe je narekovala dinamično podobo objekta in zasnovo hiše ikone. Izhodišči zasnove sta tako kompakten volumen, ki s svojo nekonvencionalno skulpturalno podobo v predmestno okolje vnaša dinamiko, in kompleksna stimulativna notranja organizacija, ki omogoča sožitje raznolikih dejavnosti v objektu. Preplet dejavnosti se prevaja preko prosojnega komunikacijskega jedra, ki kot svetlobni snop prebada osrednji del stavbe ter služi za notranjo orientacijo. Notranjost je asimetrično razdeljena v tri režnje; srednji, najmanjši pas je konstrukcijsko jedro in služi nizu pomožnih prostorov, severni in južni pa sta namenjena poslovni hiši. Južni del je v pritličju in nadstropju zasnovan kot dvoetažen prostor, namenjen razstavnemu salonu. Vodilni motiv dvoetažnega prostora predstavlja vhodna rampa, oblikovana kot cesta, ki zapelje v hišo in funkcionalno omogoči uporabo razstavnega salona tudi v nadstropju. Struktura objekta je v zasnovi razdeljena na monoliten notranji ustroj iz armiranega betona ter lahkotno zunanjo opno. Fasadna opna je zasnovana kot enoten oklep - monokromatska lupina, ki preko velikih steklenih površin nadzorovano vpliva na okolico. Prosojna izložbena fasada kot TV ekran žari proti frekventni mestni vpadnici, stranske fasadne stranice stavbe pa so perforirane s svobodno kompozicijo odprtin, ki omogočajo kadriranje pogledov.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Air d.o.o.
© 2021 Air d.o.o., vse pravice pridržane.
Air d.o.o., Tržaška 12, 1000 Ljubljana, info@air-arhitekti.si