Pin it
oskrbni center maribor

avtorja Jože PeterkočMima Suhadolc

lokacija avtocestni odsek Slivnica - Pesnica, Maribor naročnik Petrol d.d. projekt 2014 izvedba 2015Avtocestni prostor zaznamuje predvsem dinamičnost. Potovalna hitrost spremeni statičen prostor v mimobežen, spremenljiv prostor, ki ga doživljamo kot zaporedje prelivajočih se zabrisanih podob. Avtocestno počivališče predstavlja upočasnitev gibanja ter s tem tudi spremembo percepcije prostora. Simbolizira utrip - razširitev prometne žile, ki se odraža v dinamično razpotegnjeni zasnovi objektov in javnega prostora počivališča. 


V vzdolžni smeri gre za nizanje koncentričnih pasov, ki sledijo krivini avtoceste, ki hkrati predstavljajo tudi programske pasove. Zasnova predvideva gradacijo programskih pasov od primarnega, večjega in hrupnega merila, proti manjšemu - intimnejšemu merilu ter naravnemu okolju - parku.


Arhitekturna zasnova objektov se navezuje na koncept urbanistične zasnove, posamezni objekti so vpeti v dinamično geometrijo celotnega območja. Zasnova upošteva avtentičnost ravninskega značaja obstoječega okolja - dravske terase, zato so objekti načrtovani s poudarjeno horizontalno, vzdolžno dimenzijo ter diagonalno razpotegnjeni zaradi vpliva dinamičnega parametra avtoceste.


Vodilni motiv arhitekturnega oblikovanja objekta je enotna streha, ki prekriva pretakalno ploščad in objekt bencinskega servisa. Zaradi višinske razlike glede na nivo avtoceste predstavlja peto fasado objekta. Zgibana strešna struktura se v predelu nad zunanjo gostinsko teraso prepogne proti ploščadi in na ta način preide iz merila avtomobila nad pretakalno ploščadjo v merilo človeka na vrtnem delu restavracije.


Objekt bencinskega servisa sledi geometriji nadstrešnice. Oblikovanje zunanjosti odraža notranjo vsebino objekta in je zasnovana v kombinaciji polnih (pločevinastih) in praznih (steklenih) površin.
Nosilna konstrukcija nadstrešnice združuje smer vožnje avtomobilov mimo točilnih mest ter usmerjenost zgibane strehe v smeri sever-jug, ki je optimalna za postavitev predvidenih fotovoltaičnih celic.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Air d.o.o.
© 2021 Air d.o.o., vse pravice pridržane.
Air d.o.o., Tržaška 12, 1000 Ljubljana, info@air-arhitekti.si