Pin it
parkirišče v mežici

avtorja Marjan Zupanc, Jože Peterkoč

 

lokacija Mežica projekt 2000 izvedba 2001Asfaltna parkirna površina je obrobljena z betonskimi brežinami, ki se namesto opornih zidov navezujejo na rastoč okolišnji teren. Nagnjen zaključek omehča poseg, z ukrivjenostjo robne krivulje je poseg povezan v celoto ter nadgradi običajno tehnično obravnavo parkirišča. Avtomobili so spuščeni pod horizont pešca in omogočajo nemotene poglede, ohranjene so vizualne povezave med bloki.

Z interpolacijo zelenja in spuščeno pločevino se zmanjša prisotnost avtomobilov v notranjosti stanovanjskega kareja. Javorji so razpršeno nasajeni na asfaltnimi površini med parkirnimi mesti. Na avtomobile mečejo senco, hkrati dajejo dvorišču parkovni značaj.

1
2
3
4
5
6
7
Air d.o.o.
© 2021 Air d.o.o., vse pravice pridržane.
Air d.o.o., Tržaška 12, 1000 Ljubljana, info@air-arhitekti.si