Pin it
poslovilni objekt velike poljane

avtorja Jože PeterkočMima Suhadolc

lokacija Velika Poljana naročnik Občina Ribnica projekt 2003Poslovilni objekt je zasnovan kot vzdolžen kompakten volumen, umeščen na zemljišče vzporedno s plastnicami obstoječega terena na takšen način, da gabaritno in oblikovno ne preglaša obstoječe prostorske dominante, cerkve sv. Tomaža. Skupaj z zunanjo ureditvijo je v največji možni meri vraščen v pokrajino. Zunanjost stavbe je proti jugu pretežno zaprta, streha objekta se na zahodni strani nadaljuje v nadstrešek - baldahin, ki pokriva zunanji poslovilni prostor.
Tloris objekta je zasnovan v vzporednih vzdolžnih programskih pasovih. Severni pas predstavlja zunanji manipulacijski hodnik, v osrednjem pasu sta nanizana oba poslovilna prostora ter v nadaljevanju višinsko ločena prostor za svojce ter sanitarije. Južni pas objekta zavzema notranji povezovalni hodnik.
Zunanja ureditev območja nadgrajuje arhitekturno zasnovo objekta. Severni zid ob zunanjem hodniku prehaja v oporne zidove, ki se kaskadno dvigujejo proti obstoječemu platoju cerkve. Vsi zunanji zidovi so zazelenjeni.

1
2
3
4
5
6
7
Air d.o.o.
© 2021 Air d.o.o., vse pravice pridržane.
Air d.o.o., Tržaška 12, 1000 Ljubljana, info@air-arhitekti.si