Pin it
varovana stanovanja radovljica

avtorja Jože Peterkoč, Mima Suhadolc

lokacija Radovljica naročnik SPIZ projekt 2006 natečajni projekt druga nagradaVeljavni lokacijski načrt območja je predvideval pozidavo treh v vzdolžni smeri zamaknjenih lamel. Predlagana rešitev lamele povezuje v monoliten objekt s prostorsko in energetsko racionalnejšo zasnovo. Monolit ima dva vhoda, ki sta zasnovana kot izseka v prizmatično telo objekta in hkrati služita kot nadstrešek. Izsekana volumna dajeta monolitu lahkoten značaj, dodatno igrivost pa dajejo izsekane skupne in individualne lože, ki se izmenično odpirajo na vse strani neba.
Tlorisna zasnova objekta omogoča optimalno razmerje med stanovanjsko površino in površino komunikacij ter obenem deli večstanovanjski objekt na ločene enote s skupnim dostopom do stanovanj.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Air d.o.o.
© 2021 Air d.o.o., vse pravice pridržane.
Air d.o.o., Tržaška 12, 1000 Ljubljana, info@air-arhitekti.si