Pin it
večstanovanjski niz stara cesta

avtorja Jože Peterkoč, Mima Suhadolc
naročnik zasebni leto projekta 2006 lokacija Stara cesta, Kranj
vizualizacije Sergej MostnarGradnja je umeščena na zahodno pobočje ožjega središča mesta Kranj. V urbanističnem pogledu nadaljuje strukturo obstoječe stanovanjske zazidave, locirane na pobočju zahodnega zaključka mestne ulice. Objekti so nanizani ob robu Stare ceste na način, ki ohranja vse pomembnejše mestne vedute, predvsem pa pogled na višje ležečo mestno vilo arhitekta Jožeta Plečnika. Namesto večjega monolitnega bloka gradnja predvideva tri prizmatične stolpiče, ki sledijo obliki terena. V delu, orientiranem proti pobočju, so stolpiči medsebojno povezani s transparentnima volumnoma stopnišč. Kletno etažo tvori delno vkopani povezovalni podstavek, namenjen garažam stanovalcev. Nezazidana površina nad kletno garažo je namenjena vrtovom pritličnih stanovanj. Oblikovanje zunanjosti objektov je poenoteno, zunanji ovoj objektov je oblikovan kot nevtralna monokromatska lupina, ki bo nevsiljivo zapolnila praznino med obstoječo grajeno strukturo robu novejšega mestnega središča.
Fasade objektov so oblikovane po principu geometrije polnih in praznih izrezov fasadnih odprtin s poudarkom na ložah posameznih stanovanjskih enot. Lože so oblikovane kot prizmatične izbokline z barvno poudarjeno površino notranjih sten. Fasada stopnišč med objekti bo zasnovana kot transparentna lupina, ki bo poudarjala kompaktne volumne stanovanjskih stolpičev ter omogočala vizure na obstoječo zazidavo in dvoriščni, parkovni del zemljišča.

1
2
3
4
5
6
7
Air d.o.o.
© 2021 Air d.o.o., vse pravice pridržane.
Air d.o.o., Tržaška 12, 1000 Ljubljana, info@air-arhitekti.si