Pin it
adaptacija in dozidava sng opera in balet

avtorja Jurij Kobe, Marjan Zupanc

sodelavci Maja Kovacic, Tanja Bojc, Urška Podlipnik, Rok Žnidaršic, Vid Razingar, Špela Kokalj, Maja Ivanic, Mojca Gužic, Sandra Fatur

projekt 1998-2008 izvedba 2007-2011

lokacija Župančičeva ulica, Ljubljana

fotografije Miran Kambič, arhiv arhitektov Jedro novega posega je izboljšanje vadbenih zmogljivosti, prenova odra in obogatitev prostorov za obiskovalce. Klasicnemu telesu operne hiše je prizidan objekt s cistim volumnom in jasno gradacijo. Precni prerez je zasnovan po principu plastenja: osnova je osrednje zaodrje z vadbenimi dvoranami, položenimi v os obstojecega gledališca, ob njih so manjši, sekundarni prostori, ki se zakljucijo s fasadno lupino.
V starem teatru se je posvetilo prenovi odra, ki se je precej povecal ter akustike, saj sedanje merilo avditorija s svojim miljejem povsem ustreza velikosti abonmajske operne publike. Obstojeca operna hiša naj ostane t. i. 'downtown teater', s svojo vrašcenostjo v zavesti ljudi pa naj ostane sestavni del likovne, mentalne in programske slike centra mesta. Vsi prostori za obiskovalce ostanejo v obstojecem objektu s pristnim gledališkim vzdušjem. Manjkajoci ambienti srecevanja zaradi krcenja stroškov v prvotnem gledališcu niso bili zgrajeni, zato se je nadomestijo s prostorom pod parterjem. Etaža pod avditorijem se je poglobila in povezala s Cankarjevo ulico na eni ter Tomšicevo na drugi strani. Tu se nahajata vstopna atrija, ki predstavljata dopolnilni vhod v operno hišo.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Air d.o.o.
© 2021 Air d.o.o., vse pravice pridržane.
Air d.o.o., Tržaška 12, 1000 Ljubljana, info@air-arhitekti.si