Pin it
počitniška hiša v jasni

avtor Marjan Zupanc sodelavec Dare Homan

 

lokacija Jasna, Kranjska Gora projekt 2000 izvedba 2001

 

foto Bogdan ZupanStavba leži na območju z ostrimi klimatskimi pogoji. Zato je za razliko od običajnih razmer načrt osredotočen na lupino, kar se odseva v artikulaciji in barvni obdelavi.

Asimetrična zasnova prereza je posledica prostorskega dokumenta, ki določa gabarite nadomestne gradnje. Nepravilen rez se zrcali v prosto organiziranem tlorisu in fasadi, kjer dinamičen razpored odprtin odraža novodoben karakter. Okno na prelomu strehe v fasado pove, da sta oba arhitekturna elementa obravnavana enakovredno. Misel nadaljuje monokromna obdelava, ki govori skupaj s fasadno kompozicijo in druži stavbne dele v enovit ovoj. Zaradi malega merila ni potrebe po mimikrimiji, vzpostavlja se dialog rdeče v letu in v zimi.

1
2
3
4
5
6
7
8
Air d.o.o.
© 2021 Air d.o.o., vse pravice pridržane.
Air d.o.o., Tržaška 12, 1000 Ljubljana, info@air-arhitekti.si