Pin it
poslovni objekt na jesenicah

avtorja Marjan Zupanc, Maša Živec

leto projekta 2005 leto izvedbe 2006

lokacija Jesenice

fotografije Miran KambičHiša je programsko deljena na dva dela: v pritlicju je bancno predstavništvo z likvidaturo in v nadstropju poslovni prostor. Izhodišce pri oblikovanju volumna je neposredna bližina obstojecega stanovanjskega objekta, obravnavali smo ga kot moderno interpretacijo in skušali biti z njim v dialogu. Po njem povzema dvokapno streho s slemenom in merilo.
Likovna podoba se osredotoca na obdelavo lupine, ki ovija prostorsko organizacijo osrednjega programa. Oblikovanje se odseva v dinamicnih potezah stavbnega venca in slemena strehe. Volumen je artikuliran s poudarjenimi odprtinami, ki nakazujejo vhod v banko na južni strani. Ovoj je obravnavan enovito, s poudarkom na strešni kritini iz titancinka, ki na zahodni strani prehaja tudi v fasado.

1
2
3
4
5
Air d.o.o.
© 2021 Air d.o.o., vse pravice pridržane.
Air d.o.o., Tržaška 12, 1000 Ljubljana, info@air-arhitekti.si