Pin it
poslovno skladiščni objekt marines

avtorja Marjan Zupanc, Matjaž Gril

naročnik zasebni

leto projekta 2004 leto izvedbe 2005

lokacija Celje

fotografije Miran KambičArhitekturno oblikovanje objekta je generirano z gradbeno zasnovo. Srce programa, dvoetažna skladišcna hala je grajena iz betonske montažne konstrukcije, ki je bila ekonomsko najbolj racionalna. Slednja je skupaj s poslovnim delom ovita v enoten plašc. Enovit volumen je clenjen tako, da so na mestih uvoza tovornih vozil odvzete stavbne mase. S tem so omogocene izpeljave zavojnih radijev, sam objekt pa dobi znacilno artikulacijo. Clenitev volumna je inspirirala tudi obdelavo fasad. Na obodnih predelih je zaradi osvetlitve obložena z zunanjo lupino, profiliranim steklom. Notranja, umaknjena navznoter ter meji na skladišcni program, pa je obložena z robustnejšimi betonskimi montažnimi elementi.

1
2
3
4
5
6
7
8
Air d.o.o.
© 2021 Air d.o.o., vse pravice pridržane.
Air d.o.o., Tržaška 12, 1000 Ljubljana, info@air-arhitekti.si