Pin it
velodrom novo mesto

avtorji Marjan Zupanc, Špela Kuhar, Aleš Bizjak Steza Ralph Schürmann

 

lokacija Novo mesto projekt 1995 izvedba 1996

 

foto Bogdan ZupanKompleks stoji na krajinsko občutljivem stičišču gozdnega roba in obrečne ravnice. Naslednje izhodišče izhaja iz funkcije in namena objekta, ki ga opredeljuje različna intenziteta rabe prostora v času prireditev in med vsakdanjimi treningi.

Razvoj prostora je pogojen z umestitvijo kolesarske steze. Danost terena narekuje postavitev steze na vzhodni rob. Skušali smo vzpostaviti ritem grajene in naravne strukture: gozdni rob na južni strani kompleksa je ohranjen, enako vzhodni z raščenim delom, vsajenim hrbtom med parkirišči in stezo.

Različna intenzivnost rabe prostora v času prireditev in med vsakdanjimi treningi je narekovala fleksibilno zasnovo kompleksa. Za čas prireditev je bilo potrebno zagotoviti dodatne objekte za tekmovalce (kontejnerji) in gledalce (montažne tribune), ki se jih po tekmovanjih odstrani. Hkrati se z uporabo začasnih objektov spreminja namembnost ostale infrastrukture: asfaltna ploščad se iz parkirišča po tekmovanjih spremeni v športno rekreacijsko površino (košarka, rokomet, odbojka).

1
2
3
4
5
6
7
Air d.o.o.
© 2021 Air d.o.o., vse pravice pridržane.
Air d.o.o., Tržaška 12, 1000 Ljubljana, info@air-arhitekti.si